ایران ضایعات

برچسب قراضه آهن انواع قراضه آهن

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن و فلزات

خریدار ضایعات آهن و فلزات
12,600 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن، مس‌، برنج

خریدار ضایعات آهن، مس‌، برنج
12,700 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

خرید ضایعات اهن قراضه

خرید ضایعات اهن قراضه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش آهن قراضه

فروش آهن قراضه
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

فروش ۱۰ تن اهن قراضه

فروش ۱۰ تن اهن قراضه
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15