ایران ضایعات

برچسب بازیافت ضایعات

فقط قیمت دار

فروش ضایعات گونی

ضایعات گونی
2,700 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش کفپوش گرانولی

فروش کفپوش گرانولی
110,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش