ایران ضایعات

قیمت ضایعات UPVC پروفیل

قیمت خریداران ضایعات UPVC پروفیل

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/05/24

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/05/24

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

تهران

26,000

26,000

01/05/23

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

27,000

27,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

30,000

30,000

01/05/22

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

25,000

25,000

01/05/21

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

01/05/17

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

28,000

28,000

01/05/15

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

27,000

27,000

01/05/10

مشاهده

بنگاه شهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

23,000

23,000

01/05/10

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

20,000

20,000

01/05/08

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

32,000

32,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

30,000

30,000

01/05/01

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

35,000

35,000

01/04/08

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

28,000

28,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

30,000

30,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه عرفان

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/04/01

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/03/21

مشاهده

برادران زارع

تهران - شهریار

تهران

36,000

36,000

01/03/17

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

27,000

27,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

24,000

24,000

01/01/31

مشاهده

اساس پلیمر ارس

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

28,100

28,100

01/01/22

مشاهده

بنگاه جباری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

01/01/21

مشاهده