ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری UPS

قیمت خریداران ضایعات باتری UPS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

32,300

32,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

29,400

29,400

00/07/26

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

33,000

33,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

00/07/26

مشاهده

شرکت مهندسی اشتاد انرژی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

00/07/26

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

32,000

32,000

00/07/26

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

30,000

30,000

00/07/26

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

33,000

33,000

00/07/26

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

26,000

26,000

00/07/26

مشاهده

باطری آنلاین

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

33,000

33,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

29,500

29,500

00/07/25

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

00/07/25

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

31,000

31,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی سرچشمه

تهران - بهارستان

تهران

32,000

32,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

33,000

33,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه سید

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

33,500

33,500

00/07/24

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

32,500

32,500

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

28,000

28,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

22,000

22,000

00/07/23

مشاهده