ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری UPS

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات باتری UPS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

37,000

37,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

38,500

38,500

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,200

30,200

01/04/10

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

30,000

30,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

32,000

32,000

01/04/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/04/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

30,000

30,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

29,000

29,000

01/04/07

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

40,000

40,000

01/04/06

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

37,000

37,000

01/04/06

مشاهده

نسیم بیگ

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

01/04/05

مشاهده

بنگاه نعمتی افروخته

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/04/04

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

21,000

21,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

39,000

39,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

36,000

36,000

01/04/04

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

33,000

33,000

01/04/03

مشاهده