ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 304

قیمت خریداران ضایعات استیل 304

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

38,000

38,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

00/09/11

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

37,000

37,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

38,500

38,500

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

43,000

43,000

00/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

40,000

40,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

38,000

38,000

00/09/11

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/09/11

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

44,000

44,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه استیل پیروزی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/09/11

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - ساوجبلاغ

البرز

35,000

35,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

32,600

32,600

00/09/11

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

42,000

42,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

40,000

40,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

38,000

38,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

40,000

40,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ممتاز

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه استیل برتر

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/09/11

مشاهده

بورس فلزات کیان

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/09/11

مشاهده