ایران ضایعات

قیمت ضایعات استیل 430

قیمت خریداران ضایعات استیل 430

بنگاه گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه استیل بهمنی

تهران - ری

تهران

27,000

27,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه استیل ایرانیان

تهران - تهران

تهران

33,000

33,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه برادران گروسی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه فلزات امیران

مرکزی - اراک

مرکزی

24,000

24,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه استیل خدابنده لو

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/09/08

مشاهده

پارس استیل

تهران - قدس

تهران

30,000

30,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/09/04

مشاهده

آلیاژ استیل قدیمی

تهران - قدس

تهران

30,500

30,500

02/09/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی البرز

قزوین - قزوین

قزوین

28,000

28,000

02/08/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

22,000

22,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه شراهی

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/08/18

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه ضایعات رویان

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

29,000

29,000

02/08/11

مشاهده

بنگاه ضایعات استیل ورسی

قم - قم

قم

21,000

21,000

02/08/10

مشاهده

بنگاه استیل سهند

قزوین - قزوین

قزوین

25,000

25,000

02/08/06

مشاهده

کارا استیل

تهران - قدس

تهران

29,000

29,000

02/07/30

مشاهده

آذران استیل

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

28,000

28,000

02/07/28

مشاهده

بنگاه استیل سعید

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/07/19

مشاهده

فجر متال (انبار فجر)

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

02/07/17

مشاهده

بنگاه استیل غلامی

قم - قم

قم

27,000

27,000

02/07/11

مشاهده

بنگاه یحیی پور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه افق متال (آبروشن)

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/06/29

مشاهده