ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرب نرم

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فلزات رنگی دلاور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

36,000

36,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

45,000

45,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

42,000

42,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

44,000

44,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

47,000

47,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

43,000

43,000

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عسکری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

44,000

44,000

00/06/27

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

46,000

46,000

00/06/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

43,000

43,000

00/06/27

مشاهده

نوین ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

38,000

38,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

37,000

37,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدمتی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

40,000

40,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

33,250

33,250

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

00/06/26

مشاهده

انبار ضایعات سید

اصفهان - آران و بیدگل

اصفهان

41,000

41,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه بهزادی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/06/26

مشاهده

ذوب فلزات عدالت

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

00/06/26

مشاهده