قیمت ضایعات سرب خشک / زاماک

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات سرب خشک / زاماک
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
21,500
98/02/01
20,000
98/01/31
23,500
98/01/31
19,000
98/01/31
21,000
98/01/31
19,000
98/01/31
24,000
98/01/31
20,000
98/01/30
22,000
98/01/30
21,000
98/01/29
19,000
98/01/29
19,000
98/01/29
17,000
98/01/29
16,500
98/01/29
23,000
98/01/28
23,000
98/01/28
18,000
98/01/28
23,000
98/01/28
23,000
98/01/28
18,000
98/01/27
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی