ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله استیل 430

سفاله استیل 430

سفاله استیل 430

تاریخ بروزرسانی : 02/12/08

میانگین خرده بار: 16,000

میانگین عمده بار: 19,000

سفاله استیل 430 به ضایعات براده حاصل از عملیات ماشین کاری یا تراشکاری روی این فلز گفته می شود که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.‌ برای آشنایی بیشتر به توضیحات ضایعات استیل 430 مراجعه نمایید

بیشتر