ایران ضایعات

قیمت ضایعات سفاله استیل 410

سفاله استیل 410

سفاله استیل 410

تاریخ بروزرسانی : 03/04/02

میانگین خرده بار: 18,500

میانگین عمده بار: 18,500

سفاله استیل 410به ضایعات براده حاصل از عملیات ماشین کاری یا تراشکاری روی این فلز گفته می شود که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد را دارند.‌ برای آشنایی بیشتر به توضیحات ضایعات استیل 410 مراجعه نمایید

بیشتر