ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پیکر ضایعات

تهران - قدس

تهران

32,000

32,000

00/06/29

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

37,000

37,000

00/06/29

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,500

36,500

00/06/29

مشاهده

دلتاکو

تهران - اسلامشهر

تهران

23,000

23,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه ذوقی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

40,000

40,000

00/06/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

37,000

37,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

33,000

33,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه قربانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

00/06/25

مشاهده

بورس فلزات عزیزی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

39,000

39,000

00/06/25

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

00/06/25

مشاهده

ذوب فلزات کرمی

تهران - تهران

تهران

43,500

43,500

00/06/25

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

34,000

34,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه سید

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه فشل

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

28,000

28,000

00/06/17

مشاهده

تولیدی میرزازاده

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

37,000

37,000

00/06/16

مشاهده

بنگاه موسوی

قم - قم

قم

38,000

38,000

00/06/12

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

35,000

35,000

00/06/10

مشاهده