ایران ضایعات

قیمت سفاله آلومینیوم خشک

قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

62,000

62,000

02/03/09

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

50,000

50,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

44,000

44,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

47,000

47,000

02/03/08

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

50,000

50,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

54,000

54,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

02/03/08

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

47,000

47,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه آلومینیوم نوراد

قزوین - البرز

قزوین

60,000

60,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/03/07

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

50,000

50,000

02/03/07

مشاهده

تولیدی ذامکو

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

02/03/05

مشاهده

ذوب فلزات رنگی صدقی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/03/03

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

64,000

64,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

60,000

60,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

56,800

56,800

02/02/30

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

46,000

46,000

02/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

62,000

62,000

02/02/24

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

43,000

43,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه برادران خلیلی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

45,000

45,000

02/02/23

مشاهده

تولیدی دایکاست زلفی

آذربایجان شرقی - مرند

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/02/18

مشاهده