قیمت سفاله آلومینیوم خشک

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران سفاله آلومینیوم خشک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
12,100
98/06/30
12,200
98/06/30
12,000
98/06/30
11,500
98/06/30
11,000
98/06/30
11,550
98/06/29
12,700
98/06/28
9,700
98/06/28
12,000
98/06/28
11,800
98/06/28
12,000
98/06/28
9,000
98/06/28
11,100
98/06/27
11,500
98/06/26
12,000
98/06/26
11,000
98/06/25
11,000
98/06/25
11,000
98/06/23
12,000
98/06/20
10,000
98/06/20
12,200
98/06/19
11,800
98/06/14
12,000
98/06/13
12,800
98/06/12
10,500
98/06/11
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی