قیمت ضایعات آهن سبک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن سبک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
7,100
99/07/17
7,000
99/07/13
6,800
99/07/08
6,300
99/06/25
5,000
99/06/23
5,200
99/06/12
6,000
99/06/12
5,700
99/06/04
4,700
99/06/01
4,900
99/05/22
5,000
99/05/14
5,300
99/05/13
5,000
99/05/07
4,000
99/05/06
5,400
99/05/05
5,800
99/04/29
5,300
99/04/28
4,900
99/04/27
4,600
99/04/15
4,500
99/04/07
3,000
99/03/24
4,300
99/03/18
3,800
99/03/18
3,900
99/02/24
4,200
99/02/24
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی