قیمت ضایعات آهن سبک

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن سبک
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
8,600
99/12/02
8,750
99/12/02
9,000
99/11/30
9,000
99/11/30
9,400
99/11/30
8,850
99/11/25
8,200
99/11/25
7,000
99/11/25
8,800
99/11/24
8,500
99/11/23
9,300
99/11/23
7,800
99/11/20
9,100
99/11/20
8,000
99/11/12
8,000
99/11/09
8,200
99/11/08
7,500
99/11/06
7,500
99/11/06
7,400
99/11/06
7,200
99/11/03
9,200
99/10/25
8,800
99/10/22
8,800
99/10/22
8,600
99/10/13
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی