ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن سبک

آهن سبک

آهن سبک

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 13,645

میانگین عمده بار: 14,142

ضایعات آهن سبک از کمترین کیفیت در مقایسه با درجه های یک، دو، ویژه و سوپر ویژه برخوردار است. نمونه های این ضایعات که وزن کمی نسبت به حجم خود دارند شامل، سیم های آهنی نازک، ورق های خیلی نازک، بدنه و کانال کولر، بدنه کابینت و کمد و اگزوز و فیلتر نسوخته است.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000