ایران ضایعات

قیمت ضایعات آهن سبک

قیمت خریداران ضایعات آهن سبک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

00/07/26

مشاهده

انبار فزمی گروپ

تهران - تهران

تهران

10,699

10,699

00/07/26

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,300

8,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

9,500

9,500

00/07/26

مشاهده

بنگاه علی منش

تهران - بهارستان

تهران

9,500

9,500

00/07/26

مشاهده

فولادسازان جم قم

قم - قم

قم

9,450

9,450

00/07/26

مشاهده

بنگاه خاتون آباد

تهران - تهران

تهران

10,900

10,900

00/07/26

مشاهده

فلزات مهدی حسنلو

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

00/07/26

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

8,800

8,800

00/07/26

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

انبار اطمینان برادران حسینی

تهران - تهران

تهران

10,300

10,300

00/07/26

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

8,300

8,300

00/07/26

مشاهده

بنگاه برادران ملائی

تهران - تهران

تهران

10,400

10,400

00/07/26

مشاهده

انبار آهن آلات آرمان

تهران - ری

تهران

10,800

10,800

00/07/26

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

بنگاه امینی پور

قم - قم

قم

9,300

9,300

00/07/25

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

9,500

9,500

00/07/25

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

9,100

9,100

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات ملی ایران

تهران - تهران

تهران

10,950

10,950

00/07/25

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

9,100

9,100

00/07/25

مشاهده

بنگاه داودی

قم - قم

قم

9,000

9,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,300

10,300

00/07/25

مشاهده