ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

8,000

8,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

8,500

8,500

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,500

8,500

02/01/01

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

02/01/01

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,800

9,800

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

01/12/28

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

9,200

9,200

01/12/28

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

01/12/27

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/12/26

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/26

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

01/12/25

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,500

8,500

01/12/24

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,500

9,500

01/12/24

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

7,000

7,000

01/12/21

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

8,500

8,500

01/12/20

مشاهده

بنگاه سید هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/12/17

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

9,000

9,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/12/16

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

9,000

9,000

01/12/16

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/12/13

مشاهده