ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/07/07

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

9,000

9,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی اسماعیلی

مازندران - بهشهر

مازندران

10,000

10,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,500

9,500

02/06/31

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/06/30

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,500

9,500

02/06/29

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

10,000

10,000

02/06/24

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,700

10,700

02/06/23

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

10,200

10,200

02/06/22

مشاهده

پرس کارتن سعید

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/06/14

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

9,000

9,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه نوین

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/06/05

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/06/04

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

9,500

9,500

02/06/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

7,500

7,500

02/06/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,000

10,000

02/05/30

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

02/05/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/05/18

مشاهده