ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

9,100

9,100

00/07/26

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,700

8,700

00/07/26

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/07/26

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/07/26

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

8,000

8,000

00/07/26

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,000

7,000

00/07/26

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

7,500

7,500

00/07/25

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,000

8,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/07/25

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

8,500

8,500

00/07/25

مشاهده

پرس کارتن اعتماد

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

00/07/25

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,300

9,300

00/07/25

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

00/07/25

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,200

8,200

00/07/25

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

8,500

8,500

00/07/24

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

9,300

9,300

00/07/24

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/07/24

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

00/07/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

8,800

8,800

00/07/23

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

8,500

8,500

00/07/23

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,300

8,300

00/07/22

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

00/07/21

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

00/07/21

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

8,000

8,000

00/07/21

مشاهده

انبار عباسی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/07/21

مشاهده