ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد مرغی

قیمت خریداران ضایعات سبد مرغی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

11,500

11,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

00/06/24

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

00/06/23

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

00/06/22

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

00/06/19

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

00/06/17

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

00/06/15

مشاهده

کارگاه بازیافت پلاستیک هداوند

یزد - یزد

یزد

10,200

10,200

00/06/06

مشاهده

تولیدی باکس پلاست

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

00/06/04

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

00/05/25

مشاهده

زرین پلاست وزیری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,500

8,500

00/05/13

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

11,000

11,000

00/04/03

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

8,000

8,000

00/04/03

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

00/03/25

مشاهده

بنگاه سید هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,500

8,500

00/03/20

مشاهده

انبار ضایعات زیادی

گیلان - رشت

گیلان

10,500

10,500

00/03/16

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

11,000

11,000

00/01/17

مشاهده

بنگاه ضایعاتی کارما

مازندران - ساری

مازندران

8,500

8,500

00/01/17

مشاهده

شایان اسایش پردیس

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,000

8,000

99/11/19

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

99/08/16

مشاهده

بنگاه نصیری

تهران - بهارستان

تهران

8,500

8,500

99/08/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

99/08/09

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

4,300

4,300

99/07/28

مشاهده