ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد مرغی

قیمت خریداران ضایعات سبد مرغی

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/03/10

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

11,000

11,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

18,800

18,800

02/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/03/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

02/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/03/02

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

02/02/17

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

13,000

13,000

02/02/15

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

16,000

16,000

02/02/12

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/02/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/02/10

مشاهده

بنگاه سید هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/12/17

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

01/10/20

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

14,000

14,000

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

01/06/14

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/05/03

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

01/01/31

مشاهده

کارگاه آسیابی بیرانوند و شرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/01/05

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

00/12/08

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

8,200

8,200

00/11/10

مشاهده

زرین پلاست وزیری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/15

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

9,500

9,500

00/10/11

مشاهده