ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد مشکی

قیمت خریداران ضایعات سبد مشکی

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

02/09/08

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

02/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/09/07

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/09/07

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

10,000

10,000

02/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/09/06

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

02/09/05

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/09/04

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

10,500

10,500

02/09/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

8,000

8,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

8,000

8,000

02/08/30

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,500

10,500

02/08/21

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

12,500

12,500

02/08/19

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/08/06

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,500

8,500

02/08/02

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

9,000

9,000

02/07/12

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

02/07/06

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

02/05/11

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/01/24

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/12/08

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

8,200

8,200

01/12/01

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

7,000

7,000

01/11/02

مشاهده