ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد مشکی

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات سبد مشکی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

01/04/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/04/09

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

9,000

9,000

01/04/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

01/04/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/04/07

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

8,000

8,000

01/04/07

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/04/05

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,000

8,000

01/04/01

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,000

9,000

01/04/01

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

01/03/31

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/03/28

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

8,000

8,000

01/03/24

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

10,000

10,000

01/03/24

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

7,500

7,500

01/03/11

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

5,500

5,500

01/02/30

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

9,000

9,000

01/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

7,000

7,000

01/02/10

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/02/04

مشاهده

تولیدی آسیاب جلالی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

8,200

8,200

01/02/02

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

9,000

9,000

01/02/01

مشاهده