ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

02/09/19

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

10,000

10,000

02/09/19

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,500

9,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه امیران

همدان - تویسرکان

همدان

10,000

10,000

02/09/18

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

10,000

10,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

02/09/17

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

7,500

7,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/09/16

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

10,000

10,000

02/09/16

مشاهده

پرس کارتن اعتماد

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/09/14

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

10,500

10,500

02/09/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/09/12

مشاهده

آسیاب پلاستیک جعفری

تهران - ری

تهران

9,500

9,500

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

02/09/10

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

02/09/08

مشاهده

پرس کارتن علی احمدی

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/09/07

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

مازندران

8,000

8,000

02/09/06

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

8,000

8,000

02/09/05

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/09/05

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

9,000

9,000

02/09/04

مشاهده