ایران ضایعات

قیمت ضایعات سبد در هم

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/03/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

9,000

9,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

02/03/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/03/05

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

11,000

11,000

02/03/05

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

10,000

10,000

02/03/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

8,500

8,500

02/03/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,000

8,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

8,500

8,500

02/03/03

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/03/01

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,500

9,500

02/02/31

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,200

8,200

02/02/30

مشاهده

بنگاه زاهدی

خراسان رضوی - تربت جام

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/02/30

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

02/02/29

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/02/28

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

9,000

9,000

02/02/28

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

10,000

10,000

02/02/27

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

02/02/27

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

10,000

10,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

10,500

10,500

02/02/20

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

11,000

11,000

02/02/17

مشاهده