قیمت ضایعات رینگ آلومینیومی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات رینگ آلومینیومی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
20,200
98/06/30
20,000
98/06/30
20,000
98/06/30
17,500
98/06/30
20,000
98/06/30
16,000
98/06/30
19,000
98/06/30
17,500
98/06/29
15,000
98/06/29
21,000
98/06/28
20,000
98/06/28
19,500
98/06/28
16,500
98/06/28
16,000
98/06/28
18,500
98/06/27
18,000
98/06/27
19,000
98/06/27
19,000
98/06/26
17,600
98/06/26
21,000
98/06/26
19,000
98/06/26
18,500
98/06/26
19,000
98/06/25
19,000
98/06/25
19,500
98/06/24
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی