ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

39,000

39,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

45,000

45,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

01/04/10

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

44,500

44,500

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

46,000

46,000

01/04/10

مشاهده

آلیاژسازان نقش جهان

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

41,000

41,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ماهان

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

49,000

49,000

01/04/10

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

01/04/10

مشاهده

تولیدی آرین گرجستان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

41,000

41,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

35,000

35,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

36,200

36,200

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

48,000

48,000

01/04/10

مشاهده

آلومینیوم پیروز

همدان - نهاوند

همدان

48,100

48,100

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

46,500

46,500

01/04/09

مشاهده