ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

قوطی رانی

قوطی رانی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 72,074

میانگین عمده بار: 78,236

آلومینیوم در بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی ها کاربرد بسیاری دارد. قوطی های رانی نمونه بارزی از این کاربری ها هستند. ضایعات این قوطی های فلزی نرم و انعطاف پذیر از ارزش مادی مناسبی برخوردارند و با ذوب نمودن آنها شمش های آلومینیوم معروف به شمش رانی تولید می شود. کشور برزیل با بازیافت 98.2درصد از قوطی های آلومینیومی، رتبه اول را در جهان دارا است. رتبه دوم استفاده از ضایعات قوطی آلومینیوم با 82.5درصد متعلق به کشور ژاپن است.

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000