ایران ضایعات

قیمت ضایعات قوطی رانی

قیمت خریداران ضایعات قوطی رانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

38,000

38,000

00/07/27

مشاهده

نوین ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

48,000

48,000

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

46,000

46,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,200

30,200

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

38,000

38,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

تهران

45,000

45,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

تهران

42,000

42,000

00/07/27

مشاهده

فلزات رضایی

مرکزی - اراک

مرکزی

43,500

43,500

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فرازنده

تهران - تهران

تهران

36,500

36,500

00/07/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

39,000

39,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

تهران

45,000

45,000

00/07/27

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

35,000

35,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

35,000

35,000

00/07/27

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

48,000

48,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

41,000

41,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی رضا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

44,000

44,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

41,000

41,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

26,000

26,000

00/07/27

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

38,000

38,000

00/07/27

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

44,500

44,500

00/07/27

مشاهده