ایران ضایعات

قیمت ضایعات رم

قیمت خریداران ضایعات رم

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

655,000

655,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

780,000

780,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

800,000

800,000

01/09/04

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

900,000

900,000

01/09/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

800,000

800,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

850,000

850,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

880,000

880,000

01/09/02

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

830,000

830,000

01/09/02

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

800,000

800,000

01/09/01

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

820,000

820,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

800,000

800,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/08/30

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

870,000

870,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

850,000

850,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

01/08/28

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

719,999

719,999

01/08/27

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

940,000

940,000

01/08/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

800,000

800,000

01/08/25

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

350,000

350,000

01/08/22

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

880,000

880,000

01/08/18

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

01/08/17

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

725,000

725,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

900,000

900,000

01/08/14

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/08/14

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

720,000

720,000

01/08/02

مشاهده