ایران ضایعات

قیمت ضایعات رم

قیمت خریداران ضایعات رم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

650,000

650,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

700,000

700,000

00/07/27

مشاهده

پرتو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700,000

700,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

650,000

650,000

00/07/27

مشاهده

الکترونیک مهدی

تهران - شهریار

تهران

550,000

550,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

720,000

720,000

00/07/26

مشاهده

پرشین الکترونیک

فارس - شیراز

فارس

600,000

600,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

650,000

650,000

00/07/26

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

210,000

210,000

00/07/26

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

710,000

710,000

00/07/26

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

650,000

650,000

00/07/25

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

720,000

720,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

750,000

750,000

00/07/25

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

750,000

750,000

00/07/24

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

600,000

600,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

700,000

700,000

00/07/23

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

450,000

450,000

00/07/22

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

680,000

680,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

750,000

750,000

00/07/16

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

600,000

600,000

00/07/10

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی امین

تهران - تهران

تهران

300,000

300,000

00/07/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

450,000

450,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه حیدری

تهران - تهران

تهران

720,000

720,000

00/06/21

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

تهران - رباط کریم

تهران

610,000

610,000

00/06/13

مشاهده

تولیدی سعید

تهران - تهران

تهران

750,000

750,000

00/06/08

مشاهده