ایران ضایعات

قیمت ضایعات رم

قیمت خریداران ضایعات رم

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,230,000

1,230,000

02/01/05

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,300,000

1,300,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

1,000,000

1,000,000

02/01/04

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

02/01/03

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,144,400

1,144,400

02/01/03

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

900,000

900,000

02/01/03

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,200,000

1,200,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,050,000

1,050,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

1,100,000

1,100,000

02/01/01

مشاهده

شرکت آذر سیم بازیافت

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,000,000

1,000,000

02/01/01

مشاهده

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

1,000,000

1,000,000

01/12/28

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,400,000

1,400,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

1,390,000

1,390,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,000,000

1,000,000

01/12/27

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

850,000

850,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,300,000

1,300,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,100,000

1,100,000

01/12/23

مشاهده

شرکت نوین بازیافت

قم - قم

قم

850,000

850,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,300,000

1,300,000

01/12/22

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

1,100,000

1,100,000

01/12/22

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,200,000

1,200,000

01/12/21

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,000,000

1,000,000

01/12/21

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

980,000

980,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ماهور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

800,000

800,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

1,200,000

1,200,000

01/12/14

مشاهده