ایران ضایعات

قیمت ضایعات رم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تراشه الکترونیک

اصفهان - لنجان

اصفهان

700,000

700,000

01/04/10

مشاهده

آراد صنعت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

810,000

810,000

01/04/09

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

830,000

830,000

01/04/09

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

950,000

950,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

800,000

800,000

01/04/08

مشاهده

استوک معصومی

تهران - رباط کریم

تهران

930,000

930,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برخورداری

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

850,000

850,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه محسن

تهران - بهارستان

تهران

850,000

850,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/04/06

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

950,000

950,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه حامد

قزوین - قزوین

قزوین

780,000

780,000

01/04/06

مشاهده

بازیافت الکترونیک پرتو

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/04/06

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

850,000

850,000

01/04/05

مشاهده

ضایعات الکترونیکی شایان

مازندران - جویبار

مازندران

770,000

770,000

01/04/04

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

750,000

750,000

01/04/03

مشاهده

ضایعات الکترونیک آسیا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900,000

900,000

01/04/03

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

900,000

900,000

01/04/02

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

500,000

500,000

01/04/02

مشاهده

پارسا الکترونیک

قم - قم

قم

820,000

820,000

01/04/01

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

820,000

820,000

01/03/30

مشاهده

بازیافت الکترونیک کاسپین

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

225,000

225,000

01/03/30

مشاهده

بنگاه رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

700,000

700,000

01/03/29

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

760,000

760,000

01/03/27

مشاهده

دوسایران پارس

فارس - شیراز

فارس

900,000

900,000

01/03/25

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک غلامی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

770,000

770,000

01/03/15

مشاهده