ایران ضایعات

قیمت ضایعات رم

قیمت خریداران ضایعات رم

بنگاه فروغی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,550,000

1,550,000

02/09/10

مشاهده

آرکا بازیافت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,600,000

1,600,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه شجاعی

آذربایجان شرقی - شبستر

آذربایجان شرقی

1,660,000

1,660,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه اهوازکام

خوزستان - اهواز

خوزستان

1,400,000

1,400,000

02/09/10

مشاهده

ضایعات الکترونیک افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

1,200,000

1,200,000

02/09/10

مشاهده

دلتا بازیافت

قم - قم

قم

1,450,000

1,450,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات سید

قم - قم

قم

1,550,000

1,550,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه ستاری

همدان - همدان

همدان

1,100,000

1,100,000

02/09/09

مشاهده

پارسا آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

1,500,000

1,500,000

02/09/09

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

1,100,000

1,100,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه گیلان آنلاین

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,500,000

1,500,000

02/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الکترونیک شاهین

تهران - اسلامشهر

تهران

1,300,000

1,300,000

02/09/09

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

1,250,000

1,250,000

02/09/08

مشاهده

الماس سبز

البرز - کرج

البرز

1,650,000

1,650,000

02/09/07

مشاهده

حامی بازیافت الکترونیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,650,000

1,650,000

02/09/07

مشاهده

بنگاه وصفی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

1,600,000

1,600,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه شاهین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,450,000

1,450,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات الکترونیک حیدری

تهران - ری

تهران

1,650,000

1,650,000

02/09/06

مشاهده

بنگاه برادران کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

1,150,000

1,150,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه الکترونیک قربانی

تهران - رباط کریم

تهران

1,400,000

1,400,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه کاظمی

تهران - تهران

تهران

1,600,000

1,600,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه علی حیدری

تهران - تهران

تهران

1,600,000

1,600,000

02/09/04

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

1,450,000

1,450,000

02/09/04

مشاهده

بنگاه بزرگان افتخاری

البرز - کرج

البرز

1,600,000

1,600,000

02/09/02

مشاهده

شرکت بازیافت الکترونیک ثامن

تهران - پاکدشت

تهران

1,500,000

1,500,000

02/08/30

مشاهده