قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
35,000
99/07/23
31,000
99/07/20
30,000
99/07/07
32,000
99/07/07
30,000
99/07/02
27,000
99/06/23
26,000
99/06/13
24,000
99/06/12
24,000
99/06/04
20,000
99/06/03
26,000
99/06/03
23,000
99/05/26
21,000
99/05/22
24,500
99/05/21
25,000
99/05/10
27,000
99/05/08
26,000
99/04/31
24,500
99/04/23
22,000
99/04/12
19,000
99/02/28
17,500
99/02/15
19,000
99/02/09
17,000
99/01/17
18,500
98/12/08
16,000
98/12/03
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی