ایران ضایعات

قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

شیراز شمش

فارس - شیراز

فارس

48,000

48,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی ناخدا

فارس - شیراز

فارس

48,000

48,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثمری صفا

تهران - ری

تهران

52,000

52,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

45,000

45,000

01/04/09

مشاهده

دلتا متالز

تهران - تهران

تهران

51,000

51,000

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

37,000

37,000

01/04/09

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

47,000

47,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

49,200

49,200

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

47,000

47,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

48,000

48,000

01/04/08

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

44,000

44,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

40,000

40,000

01/04/08

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

51,000

51,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی غلامی

قم - قم

قم

42,000

42,000

01/04/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

45,000

45,000

01/04/08

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

53,000

53,000

01/04/08

مشاهده