قیمت ضایعات رادیات آلومینیوم

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات رادیات آلومینیوم
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
15,000
98/11/08
16,500
98/11/08
17,000
98/11/08
17,400
98/11/08
16,500
98/11/08
17,500
98/11/08
16,000
98/11/08
9,800
98/11/08
16,000
98/11/08
14,000
98/11/07
15,500
98/11/07
16,000
98/11/07
16,000
98/11/07
14,500
98/11/07
16,500
98/11/07
15,500
98/11/07
16,000
98/11/07
13,500
98/11/07
16,500
98/11/06
17,500
98/11/06
16,500
98/11/06
13,000
98/11/05
16,000
98/11/05
17,000
98/11/05
15,000
98/11/04
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی