ایران ضایعات

قیمت ضایعات پوشال سفید

پوشال سفید

پوشال سفید

تاریخ بروزرسانی : 03/05/03

میانگین خرده بار: 18,667

میانگین عمده بار: 20,000

منظور از پوشال سفید رشته های کاغذی سفید رنگ است که برای‌ تبدیل به خمیر کاغذ و تولید محصولات جدید از جمله کاغذ، کارتن، مقوا، جعبه بسته بندی، دستمال کاغذی و … استفاده می شود. با توجه به اینکه پوشال های سفید فاقد رنگ هستند امکان تولید محصولات بیشتری از آنها وجود دارد. به همین خاطر در مقایسه با پوشال رنگی ارزش بالاتری دارند. به منظور ایجاد ظاهری شکیل تر برای محصولات مختلف باغی و میوه ها، جلوگیری از خراب شدن آنها، محافظت از آنها در حین نگهداری و جابه جایی و همچنین بازاریابی بیشتر و بهتر برای فروش از پوشال های کاغذی استفاده می شود

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000