ایران ضایعات

قیمت ضایعات پروفیل شاخه

قیمت خریداران ضایعات پروفیل شاخه

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

شرکت ریخته گری بیاتی

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

72,000

72,000

02/07/05

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

82,000

82,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه پویا ملکی

گیلان - رودسر

گیلان

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

80,000

80,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

78,000

78,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

75,000

75,000

02/07/05

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

83,000

83,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی رباطی

همدان - ملایر

همدان

75,000

75,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه حداد

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

ريخته گري ابراهيمي

مرکزی - اراک

مرکزی

71,000

71,000

02/07/04

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

81,000

81,000

02/07/04

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

75,000

75,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

80,000

80,000

02/07/04

مشاهده

فلزات رنگی گوزل آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدمتی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

77,000

77,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه فلزات محمد نوری

البرز - کرج

البرز

78,000

78,000

02/07/04

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

74,000

74,000

02/07/04

مشاهده