ایران ضایعات

قیمت ضایعات پرسی بدنه

قیمت خریداران ضایعات پرسی بدنه

بنگاه آهن آلات ربانی

قزوین - قزوین

قزوین

15,800

15,800

02/03/06

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,600

14,600

02/03/06

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

14,500

14,500

02/03/03

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

14,000

14,000

02/02/31

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,500

12,500

02/02/30

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

02/02/30

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,850

14,850

02/02/29

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

13,300

13,300

02/02/28

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

02/02/25

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/02/25

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,700

13,700

02/02/23

مشاهده

پیمانکاری آذر دمیر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

15,800

15,800

02/02/18

مشاهده

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,300

10,300

02/02/04

مشاهده

بورس آهن آلات کرمی

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

02/01/20

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

12,100

12,100

02/01/14

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,400

13,400

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,500

11,500

01/11/16

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه مصدق

گلستان - گرگان

گلستان

9,000

9,000

01/11/01

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,400

11,400

01/10/28

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,450

8,450

01/09/02

مشاهده