ایران ضایعات

قیمت ضایعات پرسی بدنه

قیمت خریداران ضایعات پرسی بدنه

انبار منتظریان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,800

13,800

02/07/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

14,200

14,200

02/07/04

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/07/01

مشاهده

فولادگستر آتیه سپاهان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,950

13,950

02/06/31

مشاهده

فوکاصنعت صبا (1)

زنجان - زنجان

زنجان

13,700

13,700

02/06/29

مشاهده

انبار سهیل

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

02/06/27

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

11,700

11,700

02/06/26

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

11,000

11,000

02/06/24

مشاهده

بورس آهن آلات کرمی

زنجان - زنجان

زنجان

13,800

13,800

02/06/22

مشاهده

شرکت فولاد سلفچگان

قم - قم

قم

14,200

14,200

02/06/21

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,600

12,600

02/06/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

02/05/23

مشاهده

مس عدالت

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,600

13,600

02/05/21

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی پرنلو

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/05/15

مشاهده

بنگاه ضایعات شکری

مازندران - آمل

مازندران

12,100

12,100

02/01/14

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

13,400

13,400

01/11/21

مشاهده

پیمانکاری داریوش صادقی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,500

13,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعات علوی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/02

مشاهده

بنگاه مصدق

گلستان - گرگان

گلستان

9,000

9,000

01/11/01

مشاهده

هامون لاله کاوه

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,400

11,400

01/10/28

مشاهده

حاجی حسنی داودی

زنجان - ابهر

زنجان

8,450

8,450

01/09/02

مشاهده

انبار آرین

تهران - تهران

تهران

9,700

9,700

01/08/14

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/08/07

مشاهده

آذین محیط مینو

قزوین - قزوین

قزوین

10,000

10,000

01/08/01

مشاهده