ایران ضایعات

قیمت ضایعات پوشال صحافی

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,300

12,300

02/03/06

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

12,000

12,000

02/03/06

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/03/06

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

02/03/05

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

8,610

8,610

02/03/04

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

02/03/03

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/03/01

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

02/02/31

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,600

7,600

02/02/29

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/02/24

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

02/02/09

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

02/02/06

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/01/27

مشاهده

بنگاه بازیافت محمد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/11/19

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

01/11/05

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/09/21

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,500

5,500

01/06/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,000

5,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/03/11

مشاهده