ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلی اتیلن درجه دو

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه دو

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

02/07/03

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه کاج

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

10,000

10,000

02/06/31

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/06/21

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/06/18

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/05/23

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/04/20

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

8,500

8,500

02/02/18

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

02/02/17

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

22,000

22,000

02/02/16

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

6,500

6,500

02/02/04

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

16,500

16,500

01/12/08

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

12,000

12,000

01/10/30

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

10,000

10,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه صالح نظام

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

00/12/21

مشاهده

بنگاه سید ترابی

همدان - همدان

همدان

10,000

10,000

00/11/19

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

تولیدی همایون

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

98/12/24

مشاهده

  • 24 مورد