ایران ضایعات

قیمت لوله پلی اتیلن درجه یک

قیمت خریداران لوله پلی اتیلن درجه یک

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

02/09/19

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

20,000

20,000

02/09/19

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/19

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

20,000

20,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

23,000

23,000

02/09/18

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

27,200

27,200

02/09/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/16

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

20,000

20,000

02/09/14

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

22,000

22,000

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

17,000

17,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه نامداری

کردستان - قروه

کردستان

18,000

18,000

02/09/09

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

26,500

26,500

02/09/07

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

20,000

20,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

24,000

24,000

02/08/21

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

24,000

24,000

02/08/20

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

20,000

20,000

02/08/16

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

02/08/11

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

24,000

24,000

02/08/08

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

20,000

20,000

02/08/04

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

26,500

26,500

02/08/01

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

02/07/27

مشاهده