ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

10,000

10,000

02/01/22

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

9,000

9,000

02/01/20

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/12/23

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,500

9,500

01/12/15

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/12/09

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

9,800

9,800

01/11/12

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/11/05

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,500

8,500

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

9,700

9,700

01/10/30

مشاهده

آرتین

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/10/23

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

8,000

8,000

01/10/18

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

9,500

9,500

01/10/16

مشاهده

بنگاه ضایعات کریمی

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/09/16

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/08/07

مشاهده

ضایعات نصرالهی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

7,000

7,000

01/06/28

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

5,000

5,000

01/05/25

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

7,000

7,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,000

6,000

01/05/19

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

8,500

8,500

01/04/30

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

12,500

12,500

01/03/24

مشاهده

بنگاه جباری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

01/01/21

مشاهده

کیمیا پودر سپاهان

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/01/20

مشاهده

تولیدی پیام پلیکا

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

01/01/14

مشاهده