ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,500

7,500

02/01/05

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

8,000

8,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,000

8,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

02/01/01

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

01/12/27

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,500

9,500

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

01/12/25

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,300

9,300

01/12/25

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,100

10,100

01/12/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/12/21

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,500

8,500

01/12/21

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

01/12/15

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,500

9,500

01/12/15

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

01/12/09

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/12/08

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,500

7,500

01/12/03

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

01/11/27

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

10,000

10,000

01/11/15

مشاهده