ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

01/04/15

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

12,000

12,000

01/04/15

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,000

6,000

01/04/15

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

01/04/14

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/04/14

مشاهده

آرتین

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/04/14

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

8,000

8,000

01/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/04/12

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/04/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/04/11

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,500

8,500

01/04/11

مشاهده

بنگاه ضایعات کریمی

مازندران - آمل

مازندران

10,500

10,500

01/04/11

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/04/11

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

01/04/10

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

12,000

12,000

01/04/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

11,500

11,500

01/04/07

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

12,500

12,500

01/04/07

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/04/06

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

8,500

8,500

01/04/06

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/04/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

6,400

6,400

01/04/04

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/04/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,500

9,500

01/03/29

مشاهده