ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/03/15

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

6,000

6,000

02/03/12

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

02/03/11

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/03/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

02/03/09

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/03/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

10,000

10,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

02/02/30

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

02/02/29

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

02/02/23

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,000

9,000

02/02/21

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

10,700

10,700

02/02/20

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

02/02/20

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

10,000

10,000

02/02/16

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,500

9,500

02/02/15

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

02/02/12

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

02/02/11

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/02/10

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

7,000

7,000

02/02/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,500

7,500

02/02/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

8,000

8,000

02/01/29

مشاهده