ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,300

9,300

01/11/12

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

10,500

10,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

9,800

9,800

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

01/11/12

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,500

9,500

01/11/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/11/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

01/11/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

10,000

10,000

01/11/10

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

9,700

9,700

01/11/09

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/11/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,500

7,500

01/11/08

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/11/05

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,500

9,500

01/11/04

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,500

8,500

01/11/03

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,500

8,500

01/11/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

9,700

9,700

01/10/30

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

01/10/24

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/10/24

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/10/23

مشاهده