ایران ضایعات

قیمت ضایعات لوله پلیکا

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/09/18

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

02/09/18

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/09/13

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/09/13

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

8,000

8,000

02/09/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/09/12

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

02/09/11

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

7,000

7,000

02/09/10

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

02/09/07

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

02/09/05

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

8,600

8,600

02/09/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

7,000

7,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/08/28

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

02/08/28

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

02/08/24

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

7,000

7,000

02/08/20

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

10,000

10,000

02/08/19

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/08/16

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

02/08/08

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/07/24

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

8,500

8,500

02/07/18

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

02/07/17

مشاهده