ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه دو

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

21,500

21,500

02/07/03

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

17,700

17,700

02/07/02

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

20,000

20,000

02/06/31

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

20,000

20,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

20,600

20,600

02/06/30

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

02/06/28

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

17,000

17,000

02/05/08

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

20,000

20,000

02/04/25

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

17,000

17,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/04/12

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,200

17,200

01/10/30

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

17,000

17,000

01/10/26

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,500

15,500

01/07/07

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/06/19

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

8,000

8,000

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/01/17

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,300

9,300

99/09/01

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

99/08/16

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

8,500

8,500

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,900

5,900

99/04/28

مشاهده

تولیدی شریفی

خوزستان - آبادان

خوزستان

4,800

4,800

98/04/03

مشاهده

بنگاه آرشام

لرستان - دورود

لرستان

3,000

3,000

97/09/15

مشاهده

بنگاه ایران سبز

قم - قم

قم

3,700

3,700

97/08/21

مشاهده

  • 24 مورد