ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه دو

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه دو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,800

10,800

00/09/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

11,300

11,300

00/09/10

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

11,500

11,500

00/09/10

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

12,000

12,000

00/09/01

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,800

8,800

00/08/18

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

8,000

8,000

00/08/17

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

10,000

10,000

00/07/27

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

9,800

9,800

00/06/16

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

8,000

8,000

00/06/15

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

9,500

9,500

00/06/07

مشاهده

شیراز پرک

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

00/04/23

مشاهده

شرکت پدیده آذران

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

00/01/28

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/01/17

مشاهده

شرکت بازیافت شرق

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,200

8,200

99/09/24

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,300

9,300

99/09/01

مشاهده

پرس کارتن باصری

فارس - شیراز

فارس

5,500

5,500

99/08/20

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

99/08/16

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

8,500

8,500

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,900

5,900

99/04/28

مشاهده

بنگاه شهریار ( تهران)

تهران - تهران

تهران

4,900

4,900

99/02/14

مشاهده

پیمانکاری نوروزی

خوزستان - رامهرمز

خوزستان

4,000

4,000

98/11/20

مشاهده

الیاف ظریف نگین

کهکیلویه و بویر احمد - یاسوج

کهکیلویه و بویر احمد

5,000

5,000

98/10/23

مشاهده

تولیدی شریفی

خوزستان - آبادان

خوزستان

4,800

4,800

98/04/03

مشاهده

بنگاه آرشام

لرستان - دورود

لرستان

3,000

3,000

97/09/15

مشاهده

بنگاه ایران سبز

قم - قم

قم

3,700

3,700

97/08/21

مشاهده

  • 25 مورد