ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

10,150

10,150

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,300

10,300

00/06/27

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,200

9,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

8,800

8,800

00/06/24

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

9,000

9,000

00/06/19

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

10,500

10,500

00/06/18

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

00/06/16

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

9,500

9,500

00/06/15

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,500

9,500

00/06/13

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

10,200

10,200

00/06/07

مشاهده

فراصنعت

خوزستان - اهواز

خوزستان

8,700

8,700

00/05/27

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,600

9,600

00/05/26

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

8,200

8,200

00/04/24

مشاهده

شیراز پرک

فارس - شیراز

فارس

8,800

8,800

00/04/23

مشاهده

تعاونی جلال پلاستیک

همدان - همدان

همدان

12,000

12,000

00/03/29

مشاهده

شرکت آرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,800

10,800

00/03/24

مشاهده

احداث (مقدسی)

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

00/01/29

مشاهده

شرکت پدیده آذران

البرز - کرج

البرز

13,200

13,200

00/01/28

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

00/01/17

مشاهده

تولیدی رحیمی

لرستان - خرم آباد

لرستان

11,500

11,500

99/11/25

مشاهده

آسیاب آقابابا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

10,500

10,500

99/10/27

مشاهده

شرکت پویا پلیمر پاسارگاد

کهکیلویه و بویر احمد - کهگیلویه

کهکیلویه و بویر احمد

11,500

11,500

99/10/10

مشاهده

شرکت بازیافت شرق

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

99/09/24

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

99/09/01

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,950

9,950

99/08/29

مشاهده