ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

نوین پت

تهران - ورامین

تهران

16,000

16,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

15,100

15,100

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

16,600

16,600

01/07/08

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/07/07

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,000

12,000

01/07/04

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

15,000

15,000

01/07/04

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

01/06/19

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/06/06

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

13,200

13,200

01/06/05

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,800

12,800

01/05/24

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

15,000

15,000

01/05/05

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/04/30

مشاهده

اطلس تجارت ساینا

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

01/03/08

مشاهده

آسیاب آقابابا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

00/11/20

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,800

12,800

00/11/08

مشاهده

شرکت آرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,700

16,700

00/10/06

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

14,000

14,000

00/09/30

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

11,000

11,000

00/07/27

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

9,500

9,500

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

00/01/17

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

99/09/01

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

99/08/16

مشاهده

الیاف نمونه

مازندران - جویبار

مازندران

10,700

10,700

99/07/27

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

9,200

9,200

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

99/04/28

مشاهده