ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

26,500

26,500

02/03/16

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

24,200

24,200

02/03/16

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

27,000

27,000

02/03/15

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

25,500

25,500

02/03/13

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

25,300

25,300

02/03/11

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

23,500

23,500

02/03/11

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

23,000

23,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

24,000

24,000

02/03/11

مشاهده

بازرگانی سانا

مرکزی - دلیجان

مرکزی

26,000

26,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

20,000

20,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

23,500

23,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

21,300

21,300

02/02/11

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

21,000

21,000

02/02/10

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

19,000

19,000

02/01/29

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/12/02

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,700

18,700

01/10/30

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

18,000

18,000

01/10/26

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

14,000

14,000

01/10/09

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/10/05

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/07/07

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

01/06/19

مشاهده

اطلس تجارت ساینا

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

01/03/08

مشاهده

آسیاب آقابابا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

00/11/20

مشاهده

شرکت آرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,700

16,700

00/10/06

مشاهده