ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت پرسی درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

26,000

26,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

24,700

24,700

02/09/20

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

26,000

26,000

02/09/19

مشاهده

بازرگانی سانا

مرکزی - دلیجان

مرکزی

26,200

26,200

02/09/18

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

24,500

24,500

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

27,000

27,000

02/09/17

مشاهده

تولیدی ذوقی پور

لرستان - کوهدشت

لرستان

26,000

26,000

02/09/16

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

25,000

25,000

02/09/11

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

19,000

19,000

02/09/08

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

21,000

21,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/08/28

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

22,000

22,000

02/08/23

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

02/08/15

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

02/08/08

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

02/07/04

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

22,000

22,000

02/07/03

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

20,000

20,000

02/05/08

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

02/04/25

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,700

18,700

01/10/30

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

18,000

18,000

01/10/26

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/10/05

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/07/07

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

01/06/19

مشاهده