ایران ضایعات

قیمت پرک پت هات واش

قیمت فروشندگان پرک پت هات واش

بازرگانی سانا

مرکزی - دلیجان

مرکزی

35,400

35,400

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

35,150

35,150

02/09/17

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

31,500

31,500

02/08/28

مشاهده

گروه بازرگانی دلاوری

مرکزی - دلیجان

مرکزی

35,000

35,000

02/08/18

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

32,999

32,999

02/08/15

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/10/30

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

14,200

14,200

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,700

16,700

00/01/17

مشاهده

گروه بازرگانی هادی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

99/10/27

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,600

14,600

99/09/01

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

15,300

15,300

99/08/16

مشاهده

الیاف نمونه

مازندران - جویبار

مازندران

14,500

14,500

99/07/27

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,800

12,800

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

99/04/28

مشاهده

شرکت آریا بازیافت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,700

7,700

98/10/24

مشاهده

  • 16 مورد