ایران ضایعات

قیمت پرک پت هات واش

قیمت فروشندگان پرک پت هات واش

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

35,500

35,500

02/03/10

مشاهده

بازرگانی سانا

مرکزی - دلیجان

مرکزی

34,500

34,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

33,600

33,600

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

28,500

28,500

02/02/11

مشاهده

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

26,500

26,500

01/12/02

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

01/10/30

مشاهده

گروه بازرگانی دلاوری

مرکزی - دلیجان

مرکزی

22,000

22,000

01/08/17

مشاهده

تولیدی آقازاده

قم - قم

قم

14,200

14,200

00/06/15

مشاهده

گروه بازرگانی محمد

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,700

16,700

00/01/17

مشاهده

گروه بازرگانی هادی

تهران - شهریار

تهران

14,500

14,500

99/10/27

مشاهده

آلشت پلاست ایوه

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,600

14,600

99/09/01

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

15,300

15,300

99/08/16

مشاهده

الیاف نمونه

مازندران - جویبار

مازندران

14,500

14,500

99/07/27

مشاهده

تولیدی پاپی نژاد

لرستان - خرم آباد

لرستان

12,800

12,800

99/07/12

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

99/04/28

مشاهده

شرکت آریا بازیافت

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,700

7,700

98/10/24

مشاهده

  • 16 مورد