ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت درجه دو

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,000

14,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

16,500

16,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/11/10

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

13,200

13,200

01/11/09

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

14,000

14,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

16,000

16,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

14,000

14,000

01/11/05

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

10,000

10,000

01/11/04

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

15,000

15,000

01/11/03

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

14,000

14,000

01/11/02

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

14,100

14,100

01/10/30

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/10/30

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

01/10/23

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,500

17,500

01/10/23

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

14,000

14,000

01/10/23

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,000

16,000

01/10/21

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

10,000

10,000

01/10/09

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه آسیاب پت محمدی

البرز - نظرآباد

البرز

14,000

14,000

01/08/20

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/08/09

مشاهده