ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت درجه دو

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

17,000

17,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات بزرگی

مازندران - آمل

مازندران

18,000

18,000

02/09/20

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

18,000

18,000

02/09/19

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

17,000

17,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

23,000

23,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/09/18

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

19,000

19,000

02/09/18

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

18,000

18,000

02/09/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,000

17,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

12,000

12,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,000

17,000

02/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

18,000

18,000

02/09/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

18,000

18,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

18,000

18,000

02/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

20,000

20,000

02/08/28

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

19,000

19,000

02/08/23

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

15,000

15,000

02/08/03

مشاهده

کیمیا پلیمر

گیلان - رشت

گیلان

19,500

19,500

02/08/01

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/07/23

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

14,000

14,000

02/07/12

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

18,000

18,000

02/07/04

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/05/19

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

02/05/19

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

15,000

15,000

02/05/08

مشاهده