ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه دو

قیمت خریداران ضایعات پت درجه دو

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

16,200

16,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/03/15

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

22,500

22,500

02/03/15

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

21,000

21,000

02/03/14

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,000

16,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

15,000

15,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

21,000

21,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

13,000

13,000

02/03/07

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

15,000

15,000

02/02/28

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

15,000

15,000

02/02/24

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

16,000

16,000

02/02/15

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

19,000

19,000

02/02/11

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

18,500

18,500

02/02/10

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

02/02/10

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,500

17,500

02/02/10

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

15,500

15,500

02/02/05

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,500

11,500

02/02/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

16,000

16,000

02/01/29

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/01/22

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

12,500

12,500

02/01/20

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

14,000

14,000

01/12/01

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/11/16

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

01/11/14

مشاهده