ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

نوین پت

تهران - ورامین

تهران

16,000

16,000

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

14,000

14,000

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه آسیاب پت محمدی

البرز - نظرآباد

البرز

15,000

15,000

01/07/09

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

7,110

7,110

01/07/08

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,500

10,500

01/07/07

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,500

15,500

01/07/07

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/07/07

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

13,000

13,000

01/07/06

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

01/07/06

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

5,700

5,700

01/07/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

9,500

9,500

01/07/06

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

7,000

7,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/07/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

12,000

12,000

01/07/05

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

11,000

11,000

01/07/04

مشاهده