ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

19,200

19,200

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/03/15

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

24,000

24,000

02/03/15

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

21,000

21,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

02/03/14

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

02/03/14

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

20,000

20,000

02/03/13

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

02/03/13

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

02/03/13

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

18,000

18,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

20,000

20,000

02/03/12

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

22,000

22,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

22,000

22,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

23,000

23,000

02/03/11

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

20,000

20,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

19,000

19,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

17,000

17,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

20,000

20,000

02/03/09

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,500

16,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

15,000

15,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

17,000

17,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

02/03/06

مشاهده