ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

6,000

6,000

00/06/27

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

00/06/27

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

00/06/26

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,400

8,400

00/06/25

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

6,000

6,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه ضایعات مسعود

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

7,000

7,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,700

8,700

00/06/24

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

00/06/24

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

00/06/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

7,500

7,500

00/06/24

مشاهده

پرس کارتن علی احمدی

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

00/06/23

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

00/06/23

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

7,500

7,500

00/06/23

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

6,800

6,800

00/06/23

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

6,500

6,500

00/06/23

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

7,000

7,000

00/06/21

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

7,600

7,600

00/06/21

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

6,500

6,500

00/06/21

مشاهده