ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

00/09/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

10,400

10,400

00/09/11

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

تولیدی قاضی زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/09/11

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

11,500

11,500

00/09/11

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

6,500

6,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

00/09/10

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

11,500

11,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

8,000

8,000

00/09/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

7,000

7,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضايعات احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

14,000

14,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

7,000

7,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

6,500

6,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ولیعصر

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

00/09/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

00/09/10

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/09/09

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

00/09/09

مشاهده