ایران ضایعات

قیمت ضایعات پت درجه یک

قیمت خریداران ضایعات پت درجه یک

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

18,000

18,000

02/09/19

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

19,000

19,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

24,000

24,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/09/18

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

24,000

24,000

02/09/18

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,500

24,500

02/09/16

مشاهده

تولیدی ذوقی پور

لرستان - کوهدشت

لرستان

25,000

25,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

20,500

20,500

02/09/16

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

22,000

22,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

24,000

24,000

02/09/15

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

27,000

27,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

02/09/14

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

22,000

22,000

02/09/14

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

20,000

20,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

02/09/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

23,000

23,000

02/09/13

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

21,000

21,000

02/09/13

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

23,000

23,000

02/09/11

مشاهده

پرس کارتن علی احمدی

زنجان - زنجان

زنجان

20,000

20,000

02/09/08

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

19,000

19,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

23,000

23,000

02/09/05

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

02/09/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

20,000

20,000

02/09/02

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

22,000

22,000

02/09/02

مشاهده