ایران ضایعات

قیمت ضایعات پرسی خودرو

پرسی خودرو

پرسی خودرو

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 12,700

میانگین عمده بار: 12,800

خودرو های فرسوده و از رده خارج شده را برای اسقاط به مراکز بازیافت خودرو ارسال می کنند. در این مراکز تمام بخش های فلزی و الکتریکی و همچنین بخش‌های پارچه‌ای و پلاستیکی بدنه خودرو را به صورت کامل خارج کرده و سپس توسط دستگاه های بزرگ پرس فلزات به باکس های مکعبی شکل تبدیل می کنند و به آن پرسی خودرو گفته می شود. معمولا این ضایعات به کارخانه‌هایی که کوره‌های قوسی با دهانه بزرگ دارند، ارسال می شوند‌

بیشتر

قیمت خریداران ضایعات پرسی خودرو

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


230,000