قیمت ضایعات نایلون

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات نایلون
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
6,000
98/01/31
2,800
98/01/31
3,500
98/01/31
3,300
98/01/31
4,000
98/01/31
3,500
98/01/31
3,000
98/01/30
3,100
98/01/28
4,000
98/01/27
3,000
98/01/27
4,500
98/01/26
2,000
98/01/24
4,000
97/12/21
3,300
97/12/16
3,000
97/12/05
2,900
97/12/04
3,100
97/11/17
4,800
97/11/06
3,500
97/11/04
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی