ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات نایلون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی سهند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

00/09/11

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

00/09/11

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

00/09/11

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

10,000

10,000

00/09/11

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/11

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/09/11

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

7,500

7,500

00/09/11

مشاهده

انبار ضایعات امید

تهران - پردیس

تهران

11,250

11,250

00/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

00/09/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

00/09/11

مشاهده

پرس حسینی

تهران - رباط کریم

تهران

11,000

11,000

00/09/11

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

5,000

5,000

00/09/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,000

8,000

00/09/10

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه پارت

تهران - تهران

تهران

15,200

15,200

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

5,000

5,000

00/09/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

8,500

8,500

00/09/10

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

11,500

11,500

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضايعات احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

11,000

11,000

00/09/10

مشاهده

بنگاه ضایعات ولیعصر

تهران - شهریار

تهران

10,000

10,000

00/09/10

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/09/10

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

00/09/09

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

00/09/09

مشاهده