ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

قیمت خریداران ضایعات نایلون

گاراژ شاه منصوری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/09/20

مشاهده

محیا پلیمر تهران

تهران - تهران

تهران

20,000

20,000

02/09/20

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

پلیمر تک ستاره پاژ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,500

18,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

10,000

10,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/09/20

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

16,000

16,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

10,000

10,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

14,000

14,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/09/19

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

16,000

16,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

02/09/19

مشاهده

تولیدی گرانول مبتکران رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,500

19,500

02/09/19

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

12,000

12,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه امیران

همدان - تویسرکان

همدان

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

15,000

15,000

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/09/18

مشاهده

آذر سبز

قزوین - البرز

قزوین

15,200

15,200

02/09/17

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/16

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

12,000

12,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه خطیب

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

10,500

10,500

02/09/16

مشاهده