ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات نایلون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

کارتن بارانهای نقره ای

گیلان - رشت

گیلان

8,200

8,200

01/03/05

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

12,000

12,000

01/03/05

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/03/05

مشاهده

نگین بارو

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

15,500

15,500

01/03/04

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

7,500

7,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ولیعصر

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,000

8,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,500

8,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

7,000

7,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/03/03

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/03

مشاهده