ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

قیمت خریداران ضایعات نایلون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

00/06/27

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/06/27

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

12,500

12,500

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

5,000

5,000

00/06/27

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/06/27

مشاهده

انبار ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

00/06/27

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

00/06/27

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,000

7,000

00/06/27

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

00/06/26

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

5,000

5,000

00/06/26

مشاهده

پیمانکاری ارمینا پلیمر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

00/06/25

مشاهده

بازرگانی کاغذ اشک

یزد - یزد

یزد

10,500

10,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

00/06/25

مشاهده

بنگاه خطیب

تهران - تهران

تهران

3,900

3,900

00/06/25

مشاهده

بنگاه عارف

تهران - تهران

تهران

3,900

3,900

00/06/25

مشاهده

مرکز ضایعات دوستان‌

تهران - ملارد

تهران

9,500

9,500

00/06/25

مشاهده

بنگاه ضایعات مسعود

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

00/06/25

مشاهده

بازیافت نایلون علیرضا

یزد - یزد

یزد

9,100

9,100

00/06/24

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/24

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/06/24

مشاهده