ایران ضایعات

قیمت ضایعات نایلون

قیمت خریداران ضایعات نایلون

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

14,000

14,000

02/03/16

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/03/16

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

10,000

10,000

02/03/16

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/03/16

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/03/16

مشاهده

شرکت ماژان صنعت بازیافت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/15

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/03/14

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/03/14

مشاهده

تولیدی غلامی

اصفهان - کاشان

اصفهان

15,000

15,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/03/14

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

11,600

11,600

02/03/13

مشاهده

بنگاه پلاستیک برزگر

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,500

18,500

02/03/13

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

02/03/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

14,000

14,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

11,000

11,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

17,000

17,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

14,000

14,000

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

12,800

12,800

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

9,000

9,000

02/03/11

مشاهده