ایران ضایعات

قیمت ضایعات سیم روکشدار درهم

قیمت خریداران ضایعات سیم روکشدار درهم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

65,000

65,000

00/06/30

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

66,000

66,000

00/06/30

مشاهده

بنگاه برادران غلامی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

00/06/30

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

31,000

31,000

00/06/30

مشاهده

کسری فلز جیحون

فارس - شیراز

فارس

70,000

70,000

00/06/30

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

100,000

100,000

00/06/29

مشاهده

قاسمی

فارس - شیراز

فارس

60,000

60,000

00/06/29

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

64,000

64,000

00/06/29

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

55,000

55,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه بهمنی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/06/28

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

37,000

37,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

60,000

60,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

55,000

55,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه زارعی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

00/06/23

مشاهده

سخت افزار بلوار

تهران - تهران

تهران

32,000

32,000

00/06/22

مشاهده

بنگاه فشل

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

50,000

50,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

00/06/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی فلاح

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

00/06/06

مشاهده

بنگاه پارت

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/06/02

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

00/05/14

مشاهده

بنگاه عراقی

تهران - تهران

تهران

75,000

75,000

00/04/20

مشاهده

بنگاه عظیمی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

00/04/02

مشاهده

  • 24 مورد