قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
55,000
98/05/26
55,000
98/05/19
52,000
98/04/24
57,000
98/04/02
58,000
98/03/26
51,000
98/03/21
56,000
98/03/18
63,000
98/02/12
56,000
98/02/08
57,500
98/01/22
57,000
98/01/20
54,000
98/01/13
59,000
97/12/08
47,000
97/12/04
52,000
97/12/01
52,000
97/11/30
51,000
97/11/28
48,800
97/11/23
43,000
97/10/16
35,000
97/10/10
39,000
97/10/08
35,000
97/10/04
31,000
97/10/02
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی