قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
51,000
98/07/22
52,000
98/07/22
54,500
98/07/22
53,000
98/07/21
54,500
98/07/21
54,000
98/07/21
53,000
98/07/21
53,000
98/07/21
51,000
98/07/21
52,000
98/07/21
54,000
98/07/21
46,000
98/07/21
53,000
98/07/21
54,000
98/07/21
54,500
98/07/21
50,500
98/07/21
54,500
98/07/21
52,000
98/07/20
53,000
98/07/20
56,000
98/07/20
50,000
98/07/20
53,000
98/07/20
54,000
98/07/20
52,000
98/07/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی