قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
62,500
98/11/06
57,000
98/11/06
64,000
98/11/05
64,500
98/11/05
65,000
98/11/05
52,750
98/11/05
60,000
98/11/05
61,000
98/11/05
60,000
98/11/05
62,000
98/11/05
64,500
98/11/05
64,000
98/11/05
57,000
98/11/05
60,000
98/11/05
64,500
98/11/05
64,000
98/11/05
63,000
98/11/05
60,000
98/11/05
65,000
98/11/05
56,200
98/11/05
65,000
98/11/05
64,500
98/11/05
62,000
98/11/05
65,000
98/11/05
64,500
98/11/05
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی