قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
142,000
99/07/04
145,000
99/07/04
139,000
99/07/04
142,000
99/07/04
141,000
99/07/04
138,000
99/07/04
141,000
99/07/04
140,000
99/07/04
133,000
99/07/04
141,000
99/07/04
141,000
99/07/04
140,000
99/07/04
135,000
99/07/04
138,000
99/07/04
136,000
99/07/04
139,000
99/07/04
135,000
99/07/04
135,000
99/07/04
135,000
99/07/04
137,000
99/07/04
135,000
99/07/04
137,000
99/07/04
137,000
99/07/03
138,000
99/07/03
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی