ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس ذوبی

قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حسنی

تهران - تهران

تهران

210,000

210,000

01/04/10

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

210,000

210,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه یزدان پناه

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

215,000

215,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/04/10

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

215,000

215,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

222,000

222,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

216,000

216,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ستاری

تهران - تهران

تهران

218,000

218,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه طاووسی

تهران - ورامین

تهران

218,000

218,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

208,000

208,000

01/04/10

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

213,000

213,000

01/04/10

مشاهده

فلزات رنگی ماهان

تهران - تهران

تهران

220,000

220,000

01/04/10

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

205,000

205,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

200,000

200,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

200,000

200,000

01/04/10

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

217,000

217,000

01/04/09

مشاهده

مس آلیاژ کاظمی

تهران - تهران

تهران

200,000

200,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عدالتی و نقدی

تهران - تهران

تهران

221,000

221,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ورامین

تهران

218,000

218,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه سروش

تهران - شهریار

تهران

210,000

210,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

208,000

208,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

215,000

215,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

البرز

200,000

200,000

01/04/09

مشاهده

گروه بازیافت مِـتا مس

تهران - پاکدشت

تهران

219,000

219,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

200,000

200,000

01/04/09

مشاهده