قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
150,000
99/10/28
148,000
99/10/28
140,000
99/10/28
145,000
99/10/28
151,300
99/10/28
115,000
99/10/28
154,000
99/10/28
154,000
99/10/28
150,000
99/10/28
149,000
99/10/28
135,000
99/10/28
150,000
99/10/28
130,000
99/10/28
154,000
99/10/27
152,000
99/10/27
150,000
99/10/27
151,000
99/10/27
140,000
99/10/27
142,000
99/10/27
152,000
99/10/27
150,000
99/10/27
145,000
99/10/27
150,000
99/10/27
154,000
99/10/27
150,000
99/10/27
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی