قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
88,900
99/04/14
90,500
99/04/14
89,000
99/04/13
90,000
99/04/13
90,000
99/04/13
90,000
99/04/13
91,000
99/04/13
90,000
99/04/13
83,000
99/04/13
91,000
99/04/13
85,000
99/04/12
88,000
99/04/12
91,500
99/04/12
88,000
99/04/12
92,500
99/04/12
91,500
99/04/12
89,000
99/04/12
90,000
99/04/12
93,000
99/04/12
92,500
99/04/12
87,000
99/04/12
86,000
99/04/12
91,500
99/04/12
88,000
99/04/12
92,000
99/04/11
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی