قیمت ضایعات مس ذوبی

نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات مس ذوبی
نام مرکز
قیمت
بروزرسانی
54,500
98/08/21
54,000
98/08/21
54,000
98/08/21
54,500
98/08/21
51,000
98/08/21
52,000
98/08/21
52,000
98/08/21
54,000
98/08/21
54,500
98/08/21
51,000
98/08/21
54,000
98/08/21
54,000
98/08/21
54,000
98/08/21
55,000
98/08/21
54,500
98/08/21
54,700
98/08/21
53,500
98/08/21
54,500
98/08/21
52,000
98/08/21
49,900
98/08/21
53,000
98/08/21
54,000
98/08/21
52,000
98/08/21
55,000
98/08/20
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی